Nor Rating - Hva er det?

Nor Rating - Hva er det?

NOR Rating – Hva er det? Per Bøymo fra NOR Rating og NSF kommer og forklarer.

Onsdag 6. mars kl. 18.00-21.00 KNS Huk aveny 1.

Passer for deg som er ny og for deg med lang regatta erfaring


Stikkord for kvelden:
Beregnes måltall i NOR Rating, forandre seil-konfigurasjonen i målebrevet, sammenhengen mellom GPH måltallet i et ORC målebrev og NOR Rating måltallet 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post
 *
Klasse / kategori
 *
Mobil
Alder
Kjønn
Fødselsdato