Hopp til hovedinnhold

Personvern


Om personvernerklæringen

Versjon og endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 19.01.2022.

Følgende erklæring er gjenstand for oppdateringer og vi vil øverst på siden henvise til datoen den sist ble oppdatert. Ved vesentlig endringer, og der loven krever det, vil vi gi deg beskjed via elektronisk kommunikasjon eller i selve Løsningen. Dette gjelder spesielt endringer der loven påser at vi må innhente nytt samtykke.

Vi anbefaler derfor å lese denne personvernerklæring for hver gang du tar i bruk Løsningen eller mottar varsel om at disse er oppdatert / endret. Ved å fortsette å bruke Løsningen, etter siste oppdatering, vil dette anses som aksept av de gjeldende erklæringene.

Kort oppsummert

Vi i Spoortz AS er opptatt av å behandle dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Her følger et kort sammendrag, men du bør lese hele personvernerklæringen:

 • Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter som medlemsadministrasjon, aktivitetsstyring, arrangementspåmelding og kommunikasjon. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Spoortz eller responderer på markedsaktiviteter i regi Spoortz.
 • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.
 • De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en profil eller som skapes når idrettsklubben din benytter Spoortz som medlemsregister. Vi vil også motta visse transaksjonsopplysninger hvis du bruker betalingsløsningen i Spoortz.
 • Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, eller du har gitt oss et særlig samtykke
 • Du kan når som helst oppdatere personopplysningene registrert i din profil, og vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.
 • Barn under 13 år kan benytte tjenesten, men så fremt barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir).
 • Andre Spoortz-brukere kan få tilgang til informasjonen din.

Roller

"Behandlingsansvarlig" og "databehandler" er viktige roller å forstå når det gjelder ansvarsområdet for behandlingen av personopplysningene. Avhengig av formålet, kan vi opptre som en behandlingsansvarlig, databehandler eller begge deler, og har spesifikke ansvarsområder som et resultat av det, Men la oss først se på de ulike definisjonene til de ulike rollene:

Behandlingsansvarlig:

 • den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Med "behandling av personopplysninger" menes det enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksområder

Databehandler:

 • den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, men ikke på annen måte enn hva som er avtalt med den behandlingsansvarlige

Dette betyr at rollene vil avhenge av formålet. For eksempel:

 • Ved Påmelding, vil du måtte gi fra deg personopplysninger slik som det fremkommer av registreringsskjemaet, men minimum navn, mobilnummer og e-postadresse. Det er Arrangøren som har det juridiske ansvaret å sørge for at man har hjemmel i lovgivning for å innhente opplysningene (personopplysningsloven §8), men Behandlingsansvaret vil avhenge av hvem som bruker dine personopplysninger. Med dette mener vi:
 • Ved Påmelding vil vi bruke din e-postadresse og evt. mobilnummer for å kunne sende deg ordrebekreftelsen / kvitteringen. Vi er da behandlingsansvarlig og databehandler
 • Ved Påmelding vil Arrangøren bruke dine personopplysninger, for å kunne tilrettelegge Arrangementet og kommunisere relevant informasjon. Arrangøren er da behandlingsansvarlig og vi er databehandler
 • Løsningen skal ikke brukes til å samle inn sensitive personopplysninger, med mindre arrangøren eksplisitt kan begrunne dette med hjemmel i personopplysningsloven § 9 (GDPR Artikkel 9). Skulle du oppleve at arrangøren strider mot gjeldende lovgivning for innsamling av dine opplysninger ber vi deg vennligst kontakte oss.
 • Ved betaling, vil vi samle inn betalingsinformasjon for å kunne verifisere betaling og opprettholde våre forpliktelser til arrangøren ved at dem får betalt for din påmelding. Innsamlingen har hjemmel i personopplysningsloven 8b (GDPR Artikkel 6c) og vi oppbevarer personopplysninger i henhold til bokføringsloven og lov om hvitvasking. Vi er da behandlingsansvarlig og vår kortinnløser (Nets) er databehandler
 • Ved besøk i våre løsninger, vil det kunne samles inn personopplysninger via registrering- / kontaktskjema og informasjonskapsler. Denne type innsamling gjøres for å markedsføre våre løsninger med hjemmel i personopplysningsloven § 8f (GDPR Artikkel 6f) og markedsføringsloven §15. Vi er da behandlingsansvarlig og evt. 3. part vi bruker for vår markedsføring (f.eks. en MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev) være databehandler.
 • Ved opprettelse av brukerkonto for å få tilgang til Løsningen, vil vi samle inn personopplysningene som behandles for å kunne levere / gjennomføre tjenesten har hjemmel i personopplysningsloven §8a (GDPR Artikkel 6b). Vi operer da både som behandlingsansvarlig og databehandler.

Mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de brukes og lagres og dine valg og rettigheter vil du finne lenger ned på denne siden. Du kan også bruke menyen på venstre side til å navigere deg mellom avsnittene.

Hvilke personopplysninger har vi og hvordan mottar vi disse

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

Du har ikke adgang til å bruke Spoortz's nettsteder eller tjenester hvis du ikke samtykker i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

 • Når du bruker Løsningene våre.
 • Når våre kunder administrerer deg som medlem i en organisasjon
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Dersom din organisasjon er kunde av Spoortz, og er en registrert medlemsorganisasjon i Norges Idrettsforbund integreres informasjonen med NIFs sentrale medlemsdatabase

Identifikator i klubbappen

For at vi entydig skal kunne kjenne igjen og ta vare på dine innstillinger som du lagrer i mobil APPen benytter vi en unik identifikator til din enhet. Ved å benytte denne kan du være innlogget på flere enheter og ha forskjellige innstillinger på hver enhet.

Spoortz hjelpeforum

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på et av Spoortz nettforum som f.eks Spoortz Support, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken Spoortz eller du har kontroll over. Spoortz er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør.

Opplysninger du gir oss

I tilknytning til profilen din kan du registrere blant annet navn, e-post, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du kan dessuten velge å legge inn et profilbilde.

Typen personopplysninger som Spoortz behandler om deg kan være:

 • Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. For å sikre at Spoortz har korrekte opplysninger om deg kan disse opplysningene sammenholdes med eksterne databaser som for eksempel adresseregistre.
 • Unik brukerinformasjon som brukernavn, kryptert passord og profilbilde
 • Økonomisk informasjon som f.eks. fakturaadresse, betalingstransaksjoner etc.
 • Dine aktiviteter, ordrer, fakturaer, påmeldinger og medlemskap
 • Tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.
 • Informasjon som angis av nettleseren din som for eksempel type nettleser eller konsoll, språk og adressen til nettstedet du kom fra, samt annen trafikkinformasjon som IP-adresse.
 • Hvis du søker på en jobb hos Spoortz, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.
 • Relevant sportslig innhold fra din profil tilgjengelig via vår samarbeidspartner Skillrace AS innen prestasjonsrettet læring
 • Som behandlingsansvarlig behandler ikke Spoortz sensitive personopplysninger om deg.

Nyhetsinnlegg, kommentarer og meldinger

Når du bruker Spoortz klubbapp kan du skrive innlegg, kommentarer og meldinger som er tilgjengelig for mottaker og/eller de andre gruppemedlemmene. Du bør ikke dele sensitive personopplysninger eller andre opplysninger som du ikke ønsker at andre skal kjenne til.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som legges ut, og/ eller blokkere brukere som publiserer følgende innhold:

 • Hatytringer over religion, kjønn, legning o.l.
 • Seksuelt innhold
 • Trakassering
 • Ulovlige aktiviteter som eksempelvis gambling

Opplysninger Spoortz registrerer når du bruker tjenesten

Vi samler inn og lagrer ulike type informasjon når du tar i bruk Løsningen, enten det gjelder ved påmelding til et arrangement, opprettelse av arrangørkonto eller brukerprofil, kontaktskjema og bruk av Løsningen. Vi skal her gå litt mer i dybden på disse:

 • Når du oppretter en arrangørkonto eller brukerprofil vil vi samle inn personopplysninger slik det vil fremkomme av registreringsskjemaet. Dette vil typisk være kontaktinformasjon og informasjon for kontonummer.
 • Når du bruker Løsningen eller vår applikasjon, samler vi inn informasjon ved bruk av informasjonskapsler. Dette er typisk hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adresse, geografisk og demografiske opplysninger, besøksatferd på siden og varighet av din økt. Vi vil her anbefale å lese mer om denne type innsamling av informasjon via våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Når du bruker Løsningen ved påmelding til et arrangement, vil opplysningene vi samler inn fremkomme av registreringsskjemaet. Det er den enkelte Arrangør som bestemmer hvilke opplysninger som skal samles inn og formålet med behandlingen. Typiske personopplysninger kan være navn, mobilnummer og e-postadresse
 • Når du tar kontakt med oss via et kontaktskjema eller melder deg på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn personopplysninger som omfatter din kontaktinformasjon. Dette med det formål for at vi skal kunne besvare din henvendelse og / eller gi deg den informasjonen du har bedt om via våre nyhetsbrev
 • Hvis du er under 13 år, må du ikke sende inn personopplysninger gjennom Løsningen. Vi oppfordrer alle foreldre og verger til å overvåke barns nettbruk og bidra til å overholde disse retningslinjene. I så tilfellet en arrangør ber om personopplysninger fra barn under 13 år, via Løsningen, skal det foreligge et klart og tydelig samtykke fra foreldre eller verge.

Hvordan personopplysningene brukes og hvorfor

Gjennomføring av avtalen med deg

Spoortz bruker personopplysningene dine til å levere tjenesten som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig brukeropplevelse, for eksempel i form av automatisk pålogging og tilpasning av tjenesten til din enhet. Vi samler inn og bruker informasjonen din av mange grunner, men kun på en måte som er forenlig med disse vilkårene. F.eks. for at vi skal kunne sende deg kvittering / ordrebekreftelse ved kjøp, sørge for at du får tilgang til Løsningen, dele nyheter for markedsføring, sende invitasjoner til turneringer, eller der det er andre lovmessig grunnlag til å samle dine personopplysninger.

Spoortz behandler også personopplysninger på vegne av Kundene våre med kunden som behandlingsansvarlig og Spoortz som databehandler. Hvordan vi behandler denne typen personopplysninger kan du lese mer om i databehandleravtalen. Vi bruker informasjonen din for å gi en best mulig brukeropplevelse og blant annet å kunne:

 • Behandle dine aktiviteter, ordrer, fakturaer, påmeldinger og medlemskap
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (systemmeldinger).
 • Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med kunder
 • Gi kunder og mulige kunder tilbud om produkter og tjenester
 • Forbedre brukeropplevelser til Løsningene våre samt nettsiden vår.
 • Svare på web-skjema eller andre henvendelser du har sendt fra Spoortz sine websider. Via våre skjemaer lagrer vi klubbnavn, navn, e-post, mobil, antall medlemmer og åpne spørsmål som f.eks. "når passer det med demo?". Dataene lagres i ett år såfremt annet ikke er opplyst i skjemaet, slik som opplysning om at konsumeren ved utfylling samtykker å motta nyhetsbrev fra Spoortz. Konsumeren kan i slike tilfeller melde seg av nyhetsbrev når som helst, og kan ellers sende mail til [email protected] for å be om at dataene slettes.
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.

Personalisering av tjenesten

Informasjonen blir brukt til å personalisere tjenesten, for eksempel ved å finne innhold som er relevant for deg eller andre brukere eller grupper av brukere.

Utvikling, forbedring, statistikk og måling

Informasjonen blir brukt til å bedre forstå hvordan brukerne våre får tilgang til og bruker tjenesten, med det formål å bedre kunne respondere på brukernes preferanser og ønsker og å forbedre tjenesten i sin helhet. Informasjonen blir også brukt til andre forsknings- og analyseformål.

Markedsføring og analyse

Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Spoortz (det vil si at du er registrert bruker eller administrator for en eller flere lag/grupper eller klubber), vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Spoortz, eller om vi skulle ønske å sende deg markedsføring som faller utenfor rammene av kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.

 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om et webinar eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Gi deg tilgang og tjenester knyttet til demoperiode av Spoortz`s produkter.
 • Overfor våre kunder som har bedt om det, vil vi kunne sende ut produktoppdateringer og markedsføring per epost, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Kommunikasjonen er abonnementsbasert og du kan be om ikke å motta slik markedsføring ved å følge instruksjonene oppgitt i eposten vi sender eller kontakte oss.
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Spoortz direkte eller med en Spoortz-partner.

For jobbsøkere

Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Spoortz.

Hvordan vi deler opplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser. Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). Vi ønsker å poengtere at vi ikke er i bransjen for å selge dine personopplysninger. Vi anser denne informasjonen å være en viktig del av vårt forhold til deg, og ønsker ikke å misbruke din tillit når du etterlater data i våre løsninger.

Det er imidlertid visse forhold der vi kan videreformidle, overføre eller dele dine personlige data med visse tredjeparter uten ytterligere varsel til deg, som angitt nedenfor:

 • Ved et salg av Selskapet, fusjon, omorganisering, oppløsning eller lignende hendelse, kan personopplysninger være en del av de overførte eiendeler. Du vil bli varslet via e-post og/eller en fremtredende melding i Løsningen hvis en transaksjon finner sted, samt eventuelle valg du måtte ha om dine personopplysninger
 • Vi kan også dele dine personopplysninger med våre moder-, datter- og/eller andre tilknyttede selskaper til formål i samsvar med disse retningslinjene. Dette for å kunne levere, drifte og utvikle Løsningen som en totalløsning for klubbdrift. Selskapene skal kun ha rimelig tilgang til opplysningene der det anses nødvendig.
 • Tredjepartsleverandører som leverer innholdstjenester i Løsningen (de er da databehandlere), slik som server-hosting av våre servere for å sikre stabil IT-drift, back-up lagring og databasetjenester, betalingsløsning eller SMS-tjenester. Vi vil holde alle databehandleravtaler med slike selskaper og sørge for at de kun får tilgang til personopplysninger til de formål som er oppgitt i disse retningslinjene og at de følger enhver lov om personvern og EUs forordning 2016/679
 • Vi kan dele dine personopplysninger ved engasjement av markedsføringsbyråer, men kun i samsvar med disse retningslinjene og iht. enhver gjeldende lov om personvern og EUs forordning 2016/679. Dette inkluderer blant annet at ditt samtykke må være gitt hvis denne type selskap tas i bruk
 • Tredjeparts komponenter for sporing av brukeratferd o.l. Dette innebærer bruk av informasjonskapsler (cookies og pixel-tag) for å bedre din brukeropplevelse ved besøk av Løsningen og kunne levere målrettede annonser. Les mer i vår erklæring for bruk av informasjonskapsler (https://www.spoortz.no/cookies) for mer informasjon om disse og hvordan du kan skru de av.
 • Juridiske årsaker som f.eks. stevninger eller anmodning fra en domstol eller en statlig etat, eller i god tro om at en slik handling er nødvendig for å beskytte eller forsvare våre rettigheter, interesser eller eiendom eller for tredjeparter forebygge eller undersøke mulig forseelse i forbindelse med Løsningen handle i nødstilfeller for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere av Løsning eller offentligheten beskytte mot juridisk ansvar.
 • Hvis leverandøren befinner seg utenfor EU/EØS-området må behandlingen være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.
 • En katalog med godkjente databehandlere er en del av databehandlingsavtalen som inngås med hver enkelt kunde.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Spoortz og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Valgmuligheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt fremgår av profilen din og enkelte Spoortz-gruppene/klubbene du deltar i. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å gjøre endringer i profilen din. Der kan du også eventuelt slette personopplysningene dine med mindre de er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenesten. Du kan også når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Merk at din aktivitet i Spoortz (for eksempel påmeldinger, meldinger eller treningsfremmøte) vil forbli synlig for dem det er relevant for (for eksempel gruppens trener/lagleder, arrangementets deltakere osv.) selv om du skulle melde deg ut av dine grupper eller slette din Spoortz-profil. Ved å slette din Spoortz-profil vil navnet og kontaktinformasjonen som er knyttet til disse aktivitetene anonymiseres/fjernes.

Du har flere valgmuligheter når det gjelder å trekke dine samtykker. Nedenfor følger informasjon om hvordan du kan gjøre dette:

 • Dette er ikke direkte et trekk av samtykke, men du kan velge å begrense de opplysningene du oppgir. Dette kan f.eks. være å oppgi telefonnummer til et sentralbord eller bruke e-postadresse som ikke er din personlige epost (f.eks. [email protected]). Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger eller begrense disse, vil du kanskje ikke kunne bruke en bestemt funksjon i Løsningen. For eksempel, for å registrere en bruker- / arrangørkonto, eller kjøpe / selge billetter, vil ditt navn og e-postadresse vil være nødvendig.
 • Du kan deaktivere informasjonskapsler og annet sporingsverktøy. Se vår erklæring for bruk av informasjonskapsler for mer informasjon.
 • For å ikke lenger motta markedsføringsmateriell fra oss, vil du i enhver utsendelse få instrukser til hvordan du kan melde deg av disse. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice og be oss gjøre dette for deg.
 • For å ikke motta markedsføringsmateriell fra en arrangør, vil du måtte ta kontakt med den aktuelle arrangøren, hvis det ikke finnes instrukser i utsendelsen for hvordan du kan melde deg av slik kommunikasjon.
 • Hvis du bruker vår app, og har valgt å motta push-varslinger, kan disse deaktiveres i innstillingene på enheten din eller direkte i appen
 • Visse utsendelser er automatisert og kan f.eks. være utsendelse av ordrebekreftelse / kvittering, oppdateringer vedrørende arrangementet eller utbetalingsrapporter. Derfor, uavhengig om du har trukket samtykke for tidligere utsendelser, vil du fortsatt kunne motta denne type kommunikasjon da det er direkte relatert til nye aktiviteter du foretar deg via Løsningen.

Du kan slutte å motta denne type e-poster bare ved å kontakte oss (se kontaktinformasjon nederst på siden). Ved å slutte å motta all elektronisk kommunikasjon, risikerer du å ikke motta viktig informasjon som beskrevet i disse retningslinjene. Vi anbefaler ikke at du gjør dette med mindre du planlegger å ikke lenger bruke Løsningen, og vil ikke ha behov for å motta videre kommunikasjon fra oss eller gjennom Løsningen.

Rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes. Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.
 • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
 • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
 • Rett til å be om at Spoortz gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjon gitt fra deg i forbindelse ved en påmelding (kontakt arrangøren) eller din konto-informasjon (hvis du har en konto hos oss, kan du også gjøre dette ved å logge inn og oppdatere informasjonen din).
 • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

For å utøve de ovennevnte rettighetene må du sende oss en skriftlig henvendelse til [email protected]. Vær oppmerksom på at alle forespørsler blir nøye vurdert, og det kan være rettighetene varierer etter hvor du bor og eventuelt juridiske krav stilt til oss. Vi kan derfor ikke nødvendigvis ha mulighet til å etterkomme anmodningen din. Hvis dette skulle være tilfelle, vil vi forklare deg hvorfor.

Andre brukere kan få tilgang til informasjonen din

Dine opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, bilde og eventuelle opplysninger du gir i innlegg eller kommentarer) er synlige for andre medlemmer av den enkelte Spoortz-gruppen som du er medlem av eller andre deltakere i arrangementer du er en del av.

For at Spoortz sine Løsninger skal være enkle å bruke til å sette sammen familier kan andre brukere av Spoortz søke deg opp hvis de kjenner til og har tilgang til epost benyttet på din profil. Da vil de kunne få tilgang til navn, samt maskert telefonnummer/e-postadresse og adresse hvis du har valgt å registrere det. De kan så sende en forespørsel om å tilknytte deg til sin familie per epost. En slik forespørsel vil ikke godkjennes uten ditt eksplisitte samtykke.

Hvis du ikke ønsker at andre brukere skal få tilgang til informasjonen din slik som beskrevet ovenfor bør du enten begrense informasjonen din via reservasjoner i vårt websamtykke-skjema tilgjengelig ved pålogging eller ikke bruke tjenesten.

Dine betalingskort og annen informasjon som det ikke er nødvendig at andre brukere har tilgang til vil ikke bli delt med andre brukere.

Informasjonssikkerhet

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i tråd med teknologiske fremskritt og utvikling.

Vi har og vil alltid sørge for å ha de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte de personligopplysninger som samles inn via Løsningen fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utilsiktet avsløring, endring og ødeleggelse.

Selv om vi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger, vær oppmerksom på at ikke noe sikkerhetssystem er ugjennomtrengelig. Således kan vi ikke garantere at data er helt trygt fra inntrenging av andre under overføring av slik data via Internett eller mens lagret på våre systemer. Derfor bør du ta spesiell omsorg i å bestemme hvilken informasjon du sender til oss elektronisk.

For å gjøre kortkjøp hos oss så sikre som mulig, sendes all informasjon i kryptert form. Dette betyr at informasjonen sendes gjennom en sikker tilkobling, og at eksterne parter ikke kan lese dine personlige data. Vi lagrer vi ikke kortdata selv, men hos vår betalingsleverandør. Vi lagrer kun de fire siste sifrene av kortnummeret samt utløpsdatoen. Vår betalingsleverandør behandler kortdetaljer i henhold til de internasjonale sikkerhetsstandardene PCI DSS, noe som betyr et svært høyt sikkerhetsnivå.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi kan beholde og lagre dine opplysninger så lenge du fortsetter å bruke Løsningen, i tråd med det formålet som er beskrevet i vår personvernerklæring. Personopplysninger vil bli slettet når formålet ikke lenger er tilstede. Vi kan imidlertid oppbevare enkelte personopplysninger i en ekstra periode som er tillatt eller påkrevd under gjeldende lovgivning (f.eks. oppbevaring av betalingstransaksjoner iht. lov om hvitvasking).

Kontakt oss gjerne, via kontaktinformasjonen nederst på siden, hvis du ønsker mer informasjon vedr. sletting av data eller våre sikkerhetstiltak.

Barns personvern

Barn under 15 år kan benytte tjenesten. Hvis barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir). Aldersgrensen for å chatte i grupper i tjenesten er 13 år. Kun organisatorer i idrettsklubben kan opprette nye grupper i tilknytning til grupper/lag etter behov i medlemsregisteret.

Bruken av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og få mest mulig effektiv bruk av tjenesten. En informasjonskapsel er et stykke data som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken av informasjonskapsler ved å gjøre endre innstillingene i nettleseren til ikke å godta informasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av tjenesten kanskje ikke fungerer på riktig måte dersom informasjonskapsler blir fjernet. Les mer her om hvilke cookies vi bruker og hva de gjør.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Spoortz AS, org. nr. 917367752, (heretter omtalt som "vi", "oss" eller "vår(e)") er behandlingsansvarlig. Vi tilbyr en totalløsning for idrettsklubber inklusiv medlemsadministrasjon. Totalløsningen gjøres tilgjengelig gjennom skybaserte løsninger på våre hjemmesider, sub-domener, maskerte-domener og mobile applikasjoner ("apps"). Heretter omtalt som "Løsningen" eller "Løsningene".

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om ditt personvern, kan du ta kontakt med Kundeservice på 22 44 25 00 / sende oss en e-post. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo på MESH Youngstorget med besøksadresse Møllergata 6, 0179 Oslo.

Få kontroll over laget idag

Som kunde eller klubbmedlem kan du laste ned Spoortz appen til din mobil.

logo